Biobladet Februari 2024

ﻣُﻬِﻢّ RESIDENTS at BIOLOGIGRÄND ATTENTION – IMPORTANT!! We have recently had some costly blockage/stop in our drainage because someone flushes sanitary products as napkins, packs, or paper towels in the...

Läs mer

Biobladet December 2023

JULHÄLSNING Styrelsen vill önska alla våra medlemmar och boende en riktigt GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Under året har det hänt mycket. Vi vill tacka för ert tålamod med...

Läs mer

Extra Bioblad november 2023

BUDGETARBETET FÖR 2024 ÄR KLART Vid budgetsammanträdet den 16/11 tvingades styrelsen göra flera svåra överväganden. Efter djupare analys av vad som påverkar föreningens ekonomi det närmaste året beslutade vi att...

Läs mer