Att bo i bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars syfte är att upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus. Medlemmarna styr i demokratisk anda och föreningsstämman är högsta beslutande organ. Föreningen måste anta stadgar, utse styrelse och ha minst en revisor.

Som medlem i föreningen har du både skyldigheter och rättigheter. Dessa skiljer sig från att bo i till exempel en hyresrätt på en rad olika områden.

Föreningen ansvarar normalt för det yttre underhållet, det vill säga föreningens hus och mark. Inre underhåll i lägenheten ansvarar bostadsrättshavaren för. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att föreningen och dess fastigheter sköts på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt sätt. Det ligger i alla medlemmars intresse att föreningens ekonomi mår bra och att såväl huset som lägenheterna är i gott skick.

Du bor till självkostnadspris. Månadsavgiften är baserad på föreningens samlade driftskostnader och beror på hur mycket reparationer, underhåll, städning etc. som behövs. Var alltså rädd om vår gemensamma egendom! Det håller föreningens kostnader, och därmed din egen månadsavgift, nere.

Som bostadsrättsägare har du också rättigheter:

 • Du är bostadsrättshavare och har nyttjanderätt till din lägenhet.
 • Det är du som bestämmer om och när du vill måla om eller renovera i lägenheten (omfattande renoveringar, som t.ex. rivning av vägg, kräver dock styrelsens godkännande).
 • Du kan sälja din lägenhet när du vill och till det pris du och köparen kommer överens om.

En gång om året håller föreningen ordinarie föreningsstämma. Medlemmarna är då med och beslutar om kostnader och service i boendemiljön. Detta sker genom att välja styrelse och revisorer bland medlemmarna. Finns intresse av att arbeta i bostadsrättsföreningen kan man bli invald i styrelsen. Styrelsen sköter sedan det löpande arbetet i föreningen och ansvarar för den tekniska driften samt den ekonomiska förvaltningen.

Som medlem kan man självklart även under året lämna in förslag och motioner till både styrelsen och föreningsstämman.

Hyresrätter

Biologigränd har 67 hyresrätter som föreningen hyr ut via HSB.
Här nedan kan du läsa mer  vem du kontaktar i olika frågor.

Andrahandsuthyrning

Frågor kring avgiftshantering, autogiro, hyresavgifter för bilplatser, Intresseanmälningar för hyresrätter, uppsägning av hyresavtal, lägenhetsnycklar, mm.

Telefon: 010 303 20 00  E-post:kundservice.norr@hsb.se
Öppettider:mån-tors 08.00-11.30, 12.30-16.00. fre 08.00-11.30, 12.30-15.00

Felanmälan och upplysningar angående löpande fastighetsskötsel kan du enkelt göra via ett webbformulär i Mitt HSB. Du loggar in via Logga in knappen uppe till höger på www.hsb.se/norr .

Det går också bra att ringa: 010-303 20 00

Telefontid vardagar: 08.00-11.30, 12.30-16.00 fre. 08.00-11.30, 12.30-15.00

Vid AKUTA FEL efter kontorstid som exempelvis läckande vatten, strömavbrott eller misstänkt kostsamma skador som inte kan vänta till nästkommande vardag ska du också ringa 010-303 20 00. Ditt samtal vidarekopplas då automatiskt till Ocab Fastighetsjour.

Du vänder dig fortsättningsvis  till Vicevärd Jan Elfving i följande ärenden:

Frågor om köplatshantering av parkeringsplatser
Medlemskap i Gym/ Biljard

Telefontider: Tisdag-Torsdag 12.00-16.00
Vicevärdsexpeditions öppettider:
Onsdag 10.00-12.00, Torsdag 17.00-18.30
Telefon: 070 669 94 67  E-post: Vicevarden@biologigrand.se

Du behöver styrelsens godkännande för att hyra ut din bostadsrätt/hyresrätt. Skäl som oftast beviljas ser du nedan. Normalt godkänner styrelsen en ansökan om 6 månader i taget. Din ansökan ska du skicka tillsammans med eventuella arbetsgivarintyg eller antagningsintyg till vicevärden. Föreningen tar ut en administrativ avgift motsvarande själv-kostnaden för detta på 500 kr per ansökan.

Ansökningsblanketten kan du ladda ner nedan under blanketter.

För din egen skull, inhämta referenser och begär kreditupplysning på den tilltänkte hyresgästen. Det finns de som fått betala hyresskulder efter hyresgäster som helt plötsligt försvunnit.

De skäl som godkänns för andrahandsuthyrning följer hyresnämndens praxis:

 • Studier på annan ort
  • Arbete på annan ort p.g.a arbetslöshet på bostadsorten
  • Genom ordinarie arbetsgivare förflyttad till annan ort
  • UD, FN, Sida-tjänstgöring
  • Utlandstjänstgöring vid svenskt företag
  • Längre sjukhusvistelse
  • Fängelse

Ytterligare skäl kan vara:
• Vård av anhörig p.g.a dennes sjukdom eller ålder
• Omyndigförklarad person
• Prova samboförhållande

Om du hyr ut din bostadsrätt i andra hand är du skyldig att informera andrahandshyresgästen om de regler (våra stadgar finns på vår hemsida) och ordningsföreskrifter som gäller i föreningen. Om byte av hyresgäst sker under uthyrningstiden måste styrelsen underrättas. I övrigt gäller samma regler som för den tidigare hyresgästen.

Det är viktigt att följa reglerna för andrahandsuthyrning. Bostadsrättsinnehavaren riskerar annars att fråntas sitt medlemskap i föreningen, vilket konkret betyder att hen mister sin lägenhet. Se § 12, § 40 och § 44.3 i föreningens stadgar.

Bokningar

Bokningar av tvättstugor, bastu och biljard kan du göra via WebBokning. Allt du kan boka på WebBokning kan du naturligtvis även boka direkt på bokningstavorna utanför tvättstugorna och bio 41B. Eller i Electrolux app Vision Mobile se nedan. Användarnamn och lösenord får du av vicevärden. Webbläsaren Safari rekommenderas inte (ej fullt kompatibel).

Boka via webbokning

Sidan öppnas i nytt webbfönster.

Boka via Electrolux Vision mobile

Gör så här:

Följ instruktionerna här nedanför Electrolux-Vision-Mobile.

Om du inte får det att fungera skicka mejl till it@biologigrand.se

Med Electrolux Vision Mobile kommer du lätt åt de olika tjänsterna var du än befinner dig.
Bokningsdelen i Electrolux Vision Mobile kan även synkroniseras med din mobilkalender så att du inte missar en bokning.

I filen nedan hittar du instruktioner hur du ställer in appen

Bokningskalendrar för Samlingslokal, Gästrum, Släpvagn, Hobbyrum och Cykelmekrum Klicka här

Lokaler

I källare på biologigränd 41B finns det Gym och Motionsrum, Bastu, Biljard och Pingibord

Bastu är gratis för boende att använda. Bokning av bastu gör du via webbbokning , Electrolux vision mobile eller på bokningstavlan.

I anslutning till bastun och träningslokalerna så finns även ett rum med två biljardbord. Dessa kostar 300kr per år att få tillgång till, mer information fås från vicevärden. Bokning av biljard gör du via webbbokning , Electrolux vision mobile eller på bokningstavlan.

 

Utanför vicevärdskontoret står ett pingisbord som boende får använda när det är ledigt. Ingen bokning krävs för detta.

 

För 400 kr per år kan du bli medlem av vårt gym och motionsrum. För en familj kostar det endast 500 kr per år.

Våra träningsrum är öppna från 07-21 varje dag.  För att bli medlem prata med vår vicevärd.

 

 

I källaren på biologigränd 41 A finns det Gästlägenhet, Festlokal och Hobbyrum.

Internet och kabel-TV

Gästrummet bokas hos Folke Lindström tel 073-0576392 med SMS och kostar 300 kr/ per dygn. Gå till bokningar för att se om det är ledigt. Klicka här. En bokningsavgift på 300kr tas ut vid varje bokning. Den dras ifrån avgiften för första natten, så man betalar bara 300kr för en natt. Om man avbokar så måste man betala bokningsavgiften. Tillträde till gästlägenheten från kl 12.00. Utstädning och återlämning av nyckel senas kl 10.00

Fritidslokalen erbjuder ett fullt utrustat kök och goda serveringsmöjligheter. Det finns även ett flertal sittplatser och bord. Lokalen kostar 200 kr/per kväll alla dagar. Lokalen skall vara utrymd klockan 22:00 Söndag-Torsdag. Fredag och Lördag ska den vara utrymd kl 23.00. Utstädat senast kl 10 dagen efter. Återlämning av nyckel senast kl 10.00 dagen efter.

Bristfällig städning debiteras.

Lokalen bokas hos Folke Lindström tel 073-0576392

Behöver du tillgång till ett hobbyrum.Prata med vicevärden för att låna det.

 

Internet

Det är Bahnhofs som är bredbandsleverantör av fiber in i lägenheten. Hastigheten är 1000/1000 Mbit/s. Se vad Bahnhof kan erbjuda Här

Felanmälan görs till Bahnhof telefon 010-510 00 00. Uppge brf Biologigränd vilken adress trappuppgång och lägenhetsnr, tex 1001.

Föreningen har några routrar från Bahnhof till rabbaterat pris 500 kr. Kan köpas hos Vicevärden.

Tips på felsökning av Wi-fi nätet. 

Kabel-TV

Föreningen köper KabelTV via Tele2. Kanalerna som abonneras på är Tele2s grundutbud.

Köpa/Sälja bostadsrätt

Fråga 1: Kan jag ställa mig i kö för garageplats innan jag har flyttat in?

Svar 1: Nej, man måste vara medlem i föreningen och skriven på adressen innan man kan ställa sig i kö.

Fråga 2: Vad ska ingå vid överlåtelse av lägenhet?

Svar 2: Vid försäljning/överlåtelse av lägenhet är det säljarens ansvar att följande följer med till den nya lägenhetsinnehavaren:

 • Brandvarnare (ägs av föreningen och finns monterad i samtliga lägenheter). Behöver du ny brandvarnare, så kontakta styrelsen.
 • Två tagg brickor till passersystemet
 • Två nycklar till postfacket
 • Tre lägenhetsnycklar

Tillverkning av borttappade nycklar ska göras hos CERTEGO och kan endast ske genom rekvisition från Vicevärd. Bostadsrättsinnehavaren bekostar detta.
Om flera nycklar saknas sker låsbyte på bostadsrättsinnehavarens bekostnad.

Meddela Vicevärden omgående om du tappar en tag, då den måste spärras.

Om något av detta saknas, kontakta i första hand säljaren.

Parkering och garage

Det finns fyra typer av parkering för boende samt ett antal gästparkeringar.

Det är separata köer till varje typ av parkering. Kontakta vicevärden för bokning.

Parkeringsplats med motorvärmare195kr/månad
Carport med motorvärmare259 kr/månad
Kallgarage333kr/månad
Varmgarage481kr/månad

För våra besökare erbjuder vi sms-parkering

Vi har lagt avgiften på en låg nivå,
6:-/tim. dagtid
2:-/ tim. kväll och natt
30:- för ett dygn eller en helg.

Från och med 15 mars 2023 gäller endast sms-parkering.
Parkeringstillstånden upphör att gälla 2023-03-14

Renovering - att tänka på

Du är ansvarig för lägenhetens insida, men det finns delar som är viktiga för lägenhetens funktion att man inte förändrar. Exempel på detta är köksfläkten, vattenledningar, säkringsskåp, fönster, fasad och balkong m.fl. delar. Du bör alltid beskriva dina planer för vicevärden!

Att läsa inför renovering

Sopor och sopsortering

Det finns två sophus för hushållssopor – bruna kärl för matavfall som ska sorteras i brun påse, och gröna kärl där du slänger allt som inte går att sortera i någon av facken: matrester, glas, plast, metall, batterier, lampor, kartong, papper.

Föreningen har en återvinningsgård där du slänger Tidningar, kartong, plast, glas, metall och batterier.

Det blir alltså inte så mycket över när man väl sorterat vilket är en väldig fördel. Föreningen betalar för varje kg sopor som slängs i de gröna kärlen och om alla sorterar effektivt behöver föreningen inte höja olika hyror och avgifter i samma takt.

För att se en bild över hur du hittar till olika stationerna för skräp kan du öppna kartan

Störning och grannsämja

Läs mer här om störningar och hur du kan hantera situationer som kan uppstå vid störningar och problem gentemot andra boende. Här tas det upp hur du kan hantera störningar.

Det är väldigt viktigt att dokumentera redan från början när och hur det går till. Det behöver inte vara i nått speciellt format så länge det finns med:

 • Datum & tid: start och stopp.
 • Från vilken lägenhet, eller om det går att precisera vilken person
 • Vad är det som låter? Musik, slag, dunkningar, skrik etc?
 • Listan ska vara personlig och inte ett delat dokument med flera.
 • Du ska kunna skriva under på det du skrivit ner.

Att upprätta ett detaljerat protokoll redan från början underlättar dels för att kunna konfrontera de som för oväsen, och även för att det ska vara större chans att ärendet håller ifall du måste ta det vidare.

Tänk även på att alla inte alltid behöver vara medvetna om att de stör, och därför kan det vara bra att så tidigt som möjligt informera dina grannar om vad du uppfattar som störande så att de har en chans att ändra sitt beteende innan det landar i en större konflikt.

Såhär säger HSBs jurister:

Bostadsrättshavare är skyldiga att ta hänsyn till andra boende i bostadsrättsföreningen när han eller hon använder och bor i sin lägenhet. Som boende och bostadsrättshavare får du också tåla vissa störningar. Det är svårt att generellt säga vilka störningar som får accepteras och vilka som inte bör accepteras. Som exempel kan nämnas att ljud från barn som leker i normalfallet får tålas likaså är det tillåtet att ha enstaka fester i sin lägenhet.

Om du känner dig störd så rekommenderas att du i första hand kontaktar den som stör om det är möjligt. I andra hand kontaktar du styrelsen i din förening. Styrelsen kan då ge dig en störningslista på vilken du ska anteckna när du blir störd och på vilket sätt. Varför är det så viktigt med störningslistor? Det är mycket viktigt att du noga antecknar de störningar du upplever, exempelvis på en av föreningen utdelad störningslista. Det är dessutom mycket viktigt att varje person som upplever störningar lämnar in en egen störningslista och inte en gemensam för flera boende i huset.

Syftet med störningslistan är i första hand att föreningen ska få en uppfattning om hur allvarliga störningarna är. Det är bara styrelsen som kommer att läsa din störningslista. Om styrelsen bedömer att störningarna inte är acceptabla kan styrelsen vidta rättsliga åtgärder mot den som stör. Det kan innebära att den som stör blir tvungen att flytta.

För att styrelsen ska kunna driva ett ärende angående störningar är det mycket viktigt att du som blir störd är villig att berätta om störningarna för exempelvis ett juridiskt ombud som föreningen har anlitat för att få störningarna att upphöra.

Det är inte ovanligt att det kan ta ganska lång tid från det att en störning börjar tills du ska berätta om den för en utomstående. Det kan även vara väldigt många störningstillfällen att hålla reda på. Dina anteckningar på störningslistan är därför också dina egna minnesanteckningar. Om inte du eller dina grannar vill berätta om störningarna ni upplever är det i de allra flesta fall inte möjligt för föreningen att vidta några åtgärder för att få störningarna att upphöra. Föreningen är därför beroende av just din hjälp. Om du har några frågor avseende ovanstående så kontakta styrelsen i din förening eller annan person som styrelsen har hänvisat till.

Skrift upprättad av förbundsjuristerna på HSB Riksförbund 2006-11-29 Läs mer på HSBs hemsida