Extra Bioblad november 2023

BUDGETARBETET FÖR 2024 ÄR KLART

Vid budgetsammanträdet den 16/11 tvingades styrelsen göra flera svåra överväganden. Efter djupare analys av vad som påverkar föreningens ekonomi det närmaste året beslutade vi att höja avgifterna (”hyror”) med 10 % för 2024

Ur våra stadgar; § 11 Insats och årsavgift

……… Årsavgiften ska fastställas så att föreningens ekonomi är långsiktigt hållbar. Årsavgiften ska täcka bostadsrättsföreningens löpande verksamhet….

KOSTNADER SOM VI INTE KUNNAT RÅDA ÖVER;

 Rådande världsläge; ökade materialpriser (som index-uppräknas regelbundet i vårt kontrakt med entreprenören), ökade taxor för el, vatten och fjärrvärme, snöskottning och sophämtning på i snitt 8 %, samt höjda försäkringspremie på 15 %, kräver som vi alla förstår dessa avgiftshöjningar.

Räntor; Vårt lånebehov i samband med pågående ”Projekt – Hållbara Investeringar” har medfört att aktuella räntor våren 2023 och hösten 2023 hamnade på ca 4,5 %. Detta skiljer sig radikalt mot vad som förutsågs i kalkylen januari 2022. Då var kalkylen utifrån då gällande bankräntor på 2 – 2,5 % vilket skulle innebära avgiftshöjningar på mellan 4 – 5 % åren 2022 – 2026.

 

Exempel på vad 10 % avgiftshöjning innebär utifrån rådande omständigheter

Rum

kvm

Avgift idag/mån

Tidigare

kalkyl

5 % i kr

Styrelsens

beslut

10 %

1

37

2 038 kr

+ 102 kr = 2 140 kr/mån

+ 204 kr = 2 242 kr/mån

2

60

3 389 kr

+ 170 kr = 3 559 kr/mån

+ 339 kr = 3 728 kr/mån

3

78

4 203 kr

+ 210 kr = 4 413 kr/mån

+ 420 kr = 4 623 kr/mån

4

92

4 828 kr

+ 241 kr = 5 069 kr/mån

+ 483 kr = 5 311 kr/mån

Utifrån vad vi vet idag om hur det ser ut i omvärlden är prognosen att vi de två närmaste åren även behöver höja avgifterna med i runda tal 8 % 2025 och 2026

Styrelsen BRF Biologigränd