Om föreningen

Fakta om Brf Biologigränd

 • Organisationsnummer: 794000-3697
 • Fastigheter: Biologigränd 1-51 i Umeå
 • Antal lägenheter: 350, Hyreslokaler (hyresrätt) 2
 • Yta bostäder 23161 m2, hyreslokaler 105 m2
 • Taxeringsvärde: 190 302 000
 • Föreningen anlitar HSB som ekonomisk och teknisk förvaltare

Hämta föreningens underhållsplan Biologigränd _ Underhållsplan2019-23
Hämta föreningen Biologigränds stadgar 2011. 5
Hämta föreningens Årsredovisningar.

Gemensamma utrymmen

 • Gästrum
 • Fritidslokal
 • Gym och motionsrum
 • Bastu
 • Biljard
 • Grillplatser
 • Cykelbodar och vinterförvaringsplatser
 • Två sophus och ett grovsoprum
 • Fyra tvättstugor med 2 maskiner i varje. finns på 5, 22, 35,48
 • 1 grovtvättstuga för mattor med 2 maskiner. Finns på 48
 • Tvättider bokas på bokningstavlorna utanför tvättstugorna, hemsidan eller app i telefon.

Huskurage - våld i hemmet

Kom ihåg att ingen kan göra allt – men alla kan göra något!

Bostadsrättsföreningen Biologigränd vill visa att vi inte tolererar våld och att vi agerar. Ingen granne ska behöva leva i rädsla eller oro för hot om våld eller våld.

Vid oro för våld och av omtanke ber vi dig:

 1. Knacka på hos grannen.
 2. Vid behov – hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
 3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Det kan vara livsavgörande att knacka på!

Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!
Vid oro eller misstanke om våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn, kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.

Se nedan länk till mer information

Huskurage – en policy vid oro för våld i nära relation

Domestic Courage

Ekonomi

Föreningen anlitar HSB-Norr som ekonomisk förvaltare.

Hämta årsredovisningarna här: Årsredovisningar

Dokument & blanketter

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning

Stadgarna – här regleras dina rättigheter och skyldigheter som medlem i föreningen och vad föreningens syfte är. Det är föreningen som bestämmer över stadgarna som är registrerade hos bolagsverket. I stadgarna står till exempel vem som ansvarar för underhåll i din lägenhet, när stämman hålls, stämmans agenda och t.ex. när man ska lämna in motion.

Årsredovisningar – så har det gått för föreningen de senaste åren.

GDPR

Dataskyddsförordningen – ”GDPR”
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla. Den ersätter Personuppgiftslagen, PUL, samt EU:s dataskyddsdirektiv från 1995.

Den största skillnaden är att man som individ får stärkt makt över sina personuppgifter genom rätten till insyn, till rättelser och ändringar.

Bostadsrättsföreningen är skyldig att informera om att personuppgifter registreras, varför och hur länge.

Nedan dokument beskriver Brf Biologigränds personuppgiftspolicy

Historik

Ålidhem 1961. Hovra över bilden för att se Ålidhem 1982

Ålidhem 1961. Klicka på bilden för att se Ålidhem 1982

Karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv

Biologigränds bostadsrättsförening bildades 1969 och består av 283 bostadsrätter och 67 hyresrätter

1996 gjordes omfattande ombyggnader och reparationer. Bl.a. byttes avloppsstammar och alla dusch- och badrum reparerades. Ytterligare 67 lägenheter byggdes i form av hyresrätter som föreningen hyr ut.

Föreningen har lägenheter från 1 till 4 rum och kök. Här bor unga, barnfamiljer, äldre, studenter med många nationaliteter representerade. Föreningen har även 176 parkeringsplatser, 61 garageplatser och 10 mc-parkeringsplatser.

Styrelsen ger ut Biobladet 8–10 gånger per år för att alla boende ska veta vad som händer och är på gång i föreningen.

Biologigränd satsar mycket på mervärde för sina medlemmar och hyresgäster genom att ha inrättningar som: gym, biljardrum, snickeri, pingis, bastu, fritidslokal, gästrum, kompostering etc. Föreningen ordnar en mängd olika aktiviteter såsom danskurser, gemensamma planteringsdagar och städdagar mm.

Historiskt har föreningen vart väldigt bra på att ta ha ett miljötänk. Föreningen har under flera år medvetet och aktivt arbetat för att den inre och yttre miljön skall förbättras. Exempelvis fick föreningen ett miljöpris år 2000. Åtgärder så här långt: Vid entréer, trapphus, källargångar och tvättstugor har föreningen installerat rörelsestyrda lågenergilampor. Toaletterna är snålspolande och vi har även försett blandare i kök och wc/dusch med vattenbesparande teknik.

Biologigränd är även med i projektet HSB-vind som genererat en stor del grön el till föreningen.

Utdrag ur ett reportage om Biologigränd: ”HSB-förening skapar en grön oas – Mitt ibland stenhusen på Ålidhem håller en grön oas på att växa fram. Det är bostadsrättsföreningen Licentiaten som steg för steg arbetar med att miljöanpassa sitt bostadsområde. Bland framstegen hittills kan nämnas två egna komposter, egen återvinningsstation och energibesparande satsningar.

”Det är otroligt vad mycket man kan göra i ett bostadsområde, säger Per Sörlén, områdesförvaltare och eldsjäl i bostadsrättsföreningens miljösatsning.”

Miljösatsningen i området inleddes 1995 då 14 stycken varmkomposter köpes in.

– Vi gjorde först en enkät och fann att intresset för kompostering var stort. Vi ville emellertid prova i lite mindre skala först så därför köpte vi in 270-liters varmkomposter, berättar Per Sörlén.

De krävde emellertid ganska mycket skötsel så vi beslutade att köpa en större enhet. Våren 1998 köptes en stor gemensam kompostanläggning. Det visade sig emellertid att den inte räckte till och innan årsskiftet stod en likadan klar. Idag komposterar en tredjedel av hushållen i föreningen sitt avfall, målet är att komma upp till 50 procent.

– Vi kan visa på att vår satsning ger god ekonomi åt föreningen. Idag har ett genomsnittshushåll cirka 350 kronor per år i sophämtningsavgift, våra medlemmar betalar strax under 150 kronor. Trots att vi ökat antalet hushåll med 25 procent har vi samma kostnad för sophämtningen.

Per Sörlén anser att ekonomin visserligen är viktig, men det finns andra positiva effekter som är lika viktiga.

– Man får inte glömma bort de sociala sidovinsterna. Kompostprojektet har blivit en social knutpunkt och en grund för att våra medlemmar engagerar sig i sitt boende. Dessutom har de som inte komposterar blivit mer medvetna och bättre på att sortera sina sopor. En viktig del i engagemanget är också att föreningen har egna kolonilotter och en rad gemensamma odlingar som rabatter och buskar.

– Det innebär att vi kan använda vår egen slutprodukt och kan synliggöra kretsloppet. Vi köper mindre matjord och behöver inte använda gödningsmedel.

Mitt mellan de två komposteringsanläggningarna ligger också föreningens egen returgård. Här kan hushållen lämna allt från papper till batterier.

– Vi kunde visa att det fanns tillräckligt stort underlag inom området för att få Miljöteknik att ställa hit containers. Dessutom har vi mätt värmen i alla lägenheter och beslutat att hålla 21 grader i varje lägenhet. Det har vi sparat över 100 000 kronor på under det första året. Nästa steg i utveckiingen är utbyte av samtliga armaturer i trappuppgångarna. De Iyser dygnet runt, men kommer att ersättas med lågenergilampor med rörelsedetektorer.” – Intervju med Vicevärd Per Sörlén.

Mäklarinfo

Vi är tacksamma om mäklare och andra som vill informera sig om vår förening, använder uppgifterna på den här sidan som vi uppdaterar regelbundet. Gör ni det,så kan ni vara säkra på att ni ger era kunder rätt information.

BRF Biologigränd hus byggdes 1970 på fastigheten Licentiaten i Umeå och har 283 bostadsrätter och 67 hyresrätter. Fördelade på ettor till fyror.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadstillägg för föreningens lägenheter samt försäkring mot ohyra.

Medlemmar

Föreningen debiterar månadsavgiften i förskott. Avgiften inkluderar vatten, värme, bredband (1000 Mb/s Bahnhof) och kabel-TV (Tele2). Föreningen har gemensamt upphandlat el med individuell mätning av elförbrukningen i varje bostad. Kostnaden kommer i efterskott på avgiften.

 • Juridisk person godkänns inte som medlem. vid delat ägarförhållande är, enligt stadgarna, minsta andel ?%.
 • Överlåtelseavgiften (som betalas av köparen) är ?% av gällande prisbasbelopp (PPB 45 500 kr 2018)
 • Pantsättningsavgiften 1% av gällande prisbasbelopp (PPB 45 500 kr 2018) per pant.
 • Föreningen tillåter uthyrning i andra hand efter tillstånd av föreningen. Korttidsuthyrning är ej tillåten.
 • Inre reparationsfond

Avgift 2023

Höjning av månadsavgifterna för bostadsrätter, parkering och garage med 4% från den 1/1 2023

Större underhåll/renoveringar

1996    Stambyte
2014    Energieffektivisering i hus bio 1-6
2014    Byte av spisar i hyreslägenheterna
2016    Fullständig el-renovering i bostadsrätter och gemensamhetsutrymmen
2016    Byte av samtliga köksfläktar
2016    Byte av kyl/frys i samtliga hyresrätter
2017    Energieffektivisering i hus bio 42-51
2017    Tagg-system för bokning
2018-19    Renovering av tvättstugorna. Byte av maskinpark.
2020-21    Relining

2023- 24 Fönsterbyte, FX-ventilation, återvinning av spillvattenvärme och solceller