Biobladet November 2023

AVGIFTSHÖJNING 2024 

Inför styrelsen budgetmöte nu vecka 46 vi november måste vi, som alla förstår, ta hänsyn till att omvärldsläget även kraftigt påverkar föreningens ekonomi. Vi bedömer, utan att ha gått igenom och analyserar den föreslagna budgeten på djupet att vi kommer hamna kring en avgiftshöjning mellan 6 – 8 % 

För våra hyresrätter sker hyreshöjning enligt tidigare princip 1/7 2024 

MITT HSB  

Om du går in på Mitt HSB/Min profil och bockar i rutorna 

 Skicka notifieringar från ”Att göra” samt meddelanden från styrelsen via e-post 
 Skicka notifieringar från ”Senaste händelser” via e-post 

………………………då kan vi snabbt nå dig med information den vägen. Det händer ju mycket inom fr.a. projektet med fönsterbytet och grävning för spillvattenåtervinningen. 

Idag kan du se styrelsens mötestider. Om du vill lyfta en fråga kan du skicka det till styrelsen@biologigrand.se minst en vecka innan så har vi möjligt ta ställning till det.  

FELANMÄLAN 

Om du upptäcker något i din bostadsrätt/lägenhet som inte fungerar som det ska skall du snarast göra en felanmälan. Dröj inte då det ytterligare kan försämra lägenhetens status. 

Felanmälan och upplysningar angående löpande fastighetsskötsel kan du enkelt göra via ett webbformulär i Mitt HSB. Du loggar in via Logga in knappen uppe till höger på www.hsb.se/norr . 

Det går också bra att ringa 010 303 20 00
Telefontid vardagar: 08.00-11.30, 12.30-16.00 fre. 08.00-11.30, 12.30-15.00 

Vid AKUTA FEL efter kontorstid som exempelvis läckande vatten, strömavbrott eller misstänkt kostsamma skador som inte kan vänta till nästkommande vardag ska du också ringa  

010-303 20 00. Ditt samtal vidarekopplas då automatiskt till Ocab Fastighetsjour. 

Skicka inga felanmälningar till vicevärden eftersom Janne jobbar tisdag till torsdag och fredag förmiddag. 

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (SBA) 

Styrelsen är enligt lag skyldig att bedriva brandskyddsarbete. Vi vill därför uppmana samtliga boende att inte lämna brännbart material i trapphuset eller vid lägenhetsdörren. Det underlättar dessutom för vår inköpta städservice att sköta trappstädningen enligt avtal. 

Elbilsladdning endast tillåten på avsedd plats 

Det är förbjudet att ladda en elbil i vanligt motorvärmaruttag! 

BOKADE TIDER 

Innan du vill boka vårt SLÄP kan du gå in på vår hemsida och kolla om det är bokat. Vi har nu en tjänst för detta. Du kan även se om ”RUMMET DÄR DU KAN REPARERA DIN CYKEL” är bokat innan du kontaktar vicevärden.  

SNÖRÖJNINGEN 

Snart är snön här och då behöver du vara rädd om din cykel eller annat som du har framme. Snösvängen ersätter inte skadade cyklar parkerats olämpligt eller hindrande. 

/Styrelsen